Заглавие на сайта
Слоган

За нас

Фирма "МЕГА-ИНЖСТРОЙ" ЕООД предлага услуги, свързани в сферата на проектирането и консултирането на различни видове обекти.

Компанията има опит в проектирането на пътища, улични мрежи в урбанизирани територии, реконструкция на съществуващи сгради както и изграждане на нови.

Подходът към всеки нов обект е индивидуален и наличният инженерен капацитет във фирмата допринася за по-доброто проектантско решение.

Имаме проектирани над 10 км пътища и улици, реконструкция на съществуващи водопроводи както и проекти за нови жилищни сгради